Lid worden

Lees meer info hier of download direct:

doc  Aanmeldingsformulier

“SponsorKliks,

De statuten

NAAM
Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Korfbalvereniging Maastricht 

VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID
Artikel 2.
De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en zal worden ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht.

ZETEL
Artikel 3.
De vereniging is gevestigd te Maastricht.

DUUR
Artikel 4.

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaropvolgend.
 3. Het eerste jaar loopt vanaf haar oprichting tot en met een en dertig december negentienhonderd vijf en negentig.

DOEL
Artikel 5.

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport.
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en deel te nemen aan de door het verbond te houden competities;
  2. wedstrijden te houden;
  3. deel te nemen aan toernooien;
  4. trainingen voor de leden te verzorgen;
  5. evenementen op het gebied van de korfbalsport te organiseren;
  6. de leden speel en oefengelegenheid te verschaffen;
  7. alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienste staande, middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.